Siklon

Siklon | Baykar Filtre

Siklon

Siklon Nedir ve Nasıl Çalışır?

Siklonlar tozsuzlaştırma sistemlerinde havadaki iri taneli partikülleri tutmak için kullanılırlar. Siklonlar yapıları ve çalışma prensipleri itibari ile ince tanecikli tozlarda çalışmaya uygun değildirler. Siklonlar ayrıca toz yükünün fazla olduğu sistemlerde ve sıcaklık olan yerlerde filtre öncesi birinci kademe toz tutucu ve soğutucu olarak görev yapar. Filtreye gelen toz yükünü ve sıcaklığı azaltırlar. Siklon ayırıcılar santrifüj gibi çalışırlar. Siklonlar sürakli kirli hava beslemesiyle çalışırlar. Siklona giren hava ve toz karışımı bir kasırgaya benzer bir spiral girdap oluşturur. Büyük parçacıklar havanın ve vorteksin yüksek hızlı spiral hareketini takip etmekte zorlandığından, parçacıklar siklonun iç duvarlarına çarparak bir toplama hunisine düşmektedir. Temizlenmiş baca gazı haznenin üstünden dışarı kaçar. Siklonlar çapı 20 mikrondan daha büyük olan partiküllü maddeleri kontrol etmek ve tutmak için üretilmiştir. Siklon ayırıcılar genellikle tüm partiküler maddelerin %50-99'u arasında bir yeri temizleyebilir.